Estd 2008.
logo

D o b r o d o š l i

Vašu viziju pretvaramo u stvarnost

Routing d.o.o. je renomirana projektna kuća koja na jednom mjestu obezbjeđuje klijentima kompletnu inžinjersku i logističku uslugu, od izrade preliminarnih analiza, planova i procjena, preko projektovanja do vođenja cjelokupnog projekta ka ishodovanju upotrebne dozvole.

Sinonim smo za uslugu usmjerenu na klijenta i kvalitet. Kreiramo urbani prostor i pojedinačne objekte primjenjujući optimalna i visokokvalitetna tehnička i investicijska rješenja. Detaljno pratimo i rukovodimo svim fazama planiranja projekata i njihove realizacije, uključujući koordinaciju i pripremu prateće dokumentacije za sve nadležne institucije uključene u postupak izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole, te pratimo zadati vremenski okvir za njihovu realizaciju na zadovoljstvo naših klijenata i krajnjih korisnika.

O namaZašto odabrati nas

Routing se svojim angažovanjem i kvalitetnim pristupom, od samih početaka postojanja svrstava u red najrespektabilnijih preduzeća iz oblasti urbanizma i projektovanja na području BIH. Kao partner i savjetnik klijentima nudimo cjelokupnu uslugu, od izrade preliminarnih analiza, planova i procjena, preko projektovanja do vođenja cjelokupnog projekta do upotrebne dozvole. Posjedujemo hardware i software opremu za izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije, te multidisciplinarni stručni tim koji može odgovoriti i najstrožim zahtjevima naručitelja i zakonske regulative iz oblasti projektovanja, urbanističkog planiranja i nadzora nad građenjem objekata. Primjenom BIM tehnologije u projektovanju i praćenju projekata, idemo u korak sa visokorazvijenim evropskim projektnim kućama. Naši kapaciteti omogućavaju multidisciplinaran pristup, detaljnu analizu i izradu varijantnih idejnih rješenja, te izradu preciznog glavnog projekta sa kvalitetnim predmjerom i predračunom kompletnih radova. Na ovaj način investitor, bilo da je u pitanju javni ili privatni naručitelj dobija kompletan uvid u investiciju, fukcionalan i ekonomičan objekat, a izvođači sve neophodne podatke za izvođenje radova. U prilogu Katalog 2008 - 2014.


Pogledajte ispod neke od naših projekata